Παροχή σύμφωνης γνώμης, στις απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από ΤΧ1 - Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Ο.Λ.Θ.» Νομού Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: