Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα , ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ), επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 50, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένηςτου Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΤΣΙΡΙΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: