Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)» ιδιοκτησίας του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: