Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. για κατασκευή παιδικής χαράς.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: