Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα Μικτό κατάστημα Καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου ιδιοκτησίας του Δάλλα Δημητρίου του Αποστόλου επί της οδού Λοχ. Διαμαντή 44 της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: