Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στο Κατάστημα «Μικτό Κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ με προσφορά υπηρεσιών Διαδικτύου» επι της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 78, Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του Σουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου.

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: