Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού 28Ης Οκτωβρίου 32-34 στον Παπαδόπουλο Ιωάννη του Γερμανού για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: