Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: