Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Θησέως 50, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Χουρουζίδη Λεωνίδα του Αλέξανδρου, για το χρονικό διάστημα από 1-2-2012 έως 31-12-2012..

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: