Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Ακριτών 21, του Ντίτσα Νικόλαου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: