Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 43 του Σολεϊμεζίδη Νικολάου, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2012 έως 31-12-2012.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων