Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 62 του Παπούλια Αναστασίου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: