Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος «Μικτό κατάστημα- Κυλικείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 48, του Απατζίδη Θεόδωρο, για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: