Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ επί της οδού Ακριτών 13, του Διακάτου Δημοσθένη, για χρονικό διάστημα από 8-8-2012 (ημερομηνία έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας) έως 31-12-2012

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: