Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ , επί της οδού Ν. Κυριακίδη 22, του Κατσαρίδη Απόστολου του Ιάσονα, για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: