Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ» στην οδό Γιαννιτσών 244 (πρώην 194) της εταιρίας «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ».

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: