Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2013 για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ επί της οδού 28 Οκτωβρίου 138 & Ακριτών, του Κωστόπουλου Ανδρέα

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: