Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλο το έτος 2013 εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επί της οδού Αγίου Νεκταρίου 2 του Αλβανού Αθανασίου

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: