Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το χρονικό διάστημα 01-01-2012 έως 31-12-2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Γ. Κυρίμη 10 του Ζαρίμπα Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: