Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το χρονικό διάστημα 1-7-2011 έως 31-12-2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην οδό 26ης Οκτωβρίου 48 του Ρεσίτη Σωτηρίου

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: