Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ), επί της οδού Ν.Πλαστήρα 28, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Κουρτζέλη Νικολάου

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: