Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Φιλιππουπόλεως 92, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Σίμογλου Ιωάννη του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: