Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26, της εταιρίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: