Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32-34 στον Παπαδόπουλο Ιωάννη για όλο το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: