Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 90 στον Παπαδόπουλο Παναγιώτη για το χρονικό διάστημα από 1-5-2011 έως 31-12-2011.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: