Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 9-11 στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΚΥΡΙΜΚΥΡΟ

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: