Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 9-11, ιδιοκτησίας του ΚΥΡΙΜΚΥΡΟΓΛΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: