Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 129 στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: