Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 129 στη Δημοτική Κοινότητα Aμπελοκήπων , ιδιοκτησίας του ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για το έτος 2014.

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: