Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Θ.Χατζίκου 1 & Γ.Κυρίμη 14, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας της Κατσαντώνη Στέλλας του Γεωργίου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: