Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 145, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του Παντέλα Δημήτριου του Κωνσταντίνου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: