Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ν. Πλαστήρα 1 στην Τσουγγουρίδου Τατιάνα

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: