Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Άρη Βελουχιώτη 2 ιδιοκτησίας Τσολακίδη Χαράλαμπου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: