Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69α ιδιοκτησίας της εταιρίας «Π. Ηλιάδης & Σια ΟΕ» για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: