Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚAΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Αρη Βελουχιώτη 9-11 ιδιοκτησίας Κυριμκύρογλου Αντωνίου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων