Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚAΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελευθερίας 29-31 ιδιοκτησίας Κριθαρίδη Ιωάννη για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: