Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ΕΝΤΌΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΉΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 98 ιδιοκτησίας Γκόρη Ανδρομάχης για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: