Λήψη απόφασης έκδοσης πρωτόκολλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρίας «ΖΕΝΙΘ Α.Ε.» και κατά οποιουδήποτε έλκει δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη, από τα κτίσματα και το οικόπεδο της οδού Ελευθερίας 4.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: