Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης, μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ αρ.28.

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: