Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Α.Π. 30/09-01- 2018 πρόσκλησης της Προϊσταμένης του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ.Κατερίνας Νοτοπούλου σχετικά με την Μετεγκατάσταση Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: