Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης, μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ (εντός ερασιτεχνικής σχολής χορού)», στην οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 98, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας στην ΓΚΟΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: