Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης, μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΟΥΖΕΡΙ», στην οδό ΑΚΡΙΤΩΝ αρ.13, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΔΙΑΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: