Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης,μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών,για το κατάστημα «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»,στην οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ.16, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας στον ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Άγγελου

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: