Χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών....στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας στην εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: