Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της «Ελένή Χαλκιώτη & ΣΙΑ ΟΕ», «καφετέρια», Μ.Αιμιλιανού 20

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: