Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Κατσαντώνη Στέλλας, «καφετέρια», Θ.Χατζίκου 1

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: