Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της «Μυλωνάς Θεόδωρος & Υιοί ΟΕ», «καφετέρια», Γ.Κυρίμη 12

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: