Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Zsompori Rozalia, «καφετέρια», Θ. Χατζίκου 4, έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης