Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της «Αγγελάκη Χ. Μαρία-Καρακώστας Μ. Δημήτριος –Αρμαγεδών ΟΕ», «κυλικείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Γ. Ζαρίφη 8

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: