Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Διακάτου Δημοσθένη, «Σνακ Μπαρ, Ουζερί» οδός Ακριτών 13

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: